Gruppbild - Enklare jobb EU migranter GotlandMeningsfull sysselsättning som ger inkomst

Ett stort antal EU-medborgare – företrädesvis tillhörande folkgrupperna romer och rudari (resandefolk) och hemmahörande i Bulgarien och Rumänien – har, i sin ekonomiska nöd, sökt sig till Sverige. De sitter sedan några år på våra gator och tigger.

På Gotland finns ett 50-tal”utsatta” EU-medborgare. Genom ett samarbete mellan Region Gotland, Svenska kyrkan och ett antal hjälporganisationer har samtliga dessa personer fått möjlighet till bra boende med tak över huvudet, värme, hygienutrymmen och möjlighet att laga mat. Samarbetet benämns ”Vinternatt”. I skötseln av boendet medverkar volontärer, inom ramen för ett nätverk ”Gotland Solidaritet”.

Relativt många av EU-migranterna på Gotland får numera enklare ströjobb från och till. Det är både enskilda och företag som anlitar deras tjänster. Volontärer bistår i kontakter med banker och myndigheter för att ordna konton, bankkort, samordningsnummer och ordna skattejämkning eller bistå dessa personer när de ska deklarera sina inkomster.

Vi har också etablerat kontakter med liknande initiativ (”Koppen upp och ner”) runtom i landet, exempelvis Linköping, Umeå och Växjö. Under årets Almedalsvecka arrangerade Svenska kyrkan ett seminarium ”Bort med tiggeriet – men hur?” i Visby Domkyrka där ämnet debatterades.
Projektet Enklare Jobb Eu Migranter är ett samarbete mellan Visby Stift, Stadsmissionen, Equmenia kyrkan, Gotlands Solidaritet och Katolska kyrkan Gotland.