Gruppbild - Enklare jobb EU migranter GotlandMeningsfull sysselsättning som ger inkomst

Ett stort antal EU-medborgare – företrädesvis tillhörande folkgrupperna romer och rudari (resandefolk) och hemmahörande i Bulgarien och Rumänien – har, i sin ekonomiska nöd, sökt sig till Sverige. De sitter sedan några år på våra gator och tigger.

Relativt många av EU-migranterna på Gotland får numera enklare ströjobb/sommarjobb från och till. Det är både enskilda och företag som anlitar deras tjänster. Röda korset och volontärer bistår i kontakter med banker och myndigheter för att ordna konton, bankkort, samordningsnummer och ordna skattejämkning eller bistå dessa personer när de ska deklarera sina inkomster

Projektet Enklare Jobb Eu Migranter är ett samarbete mellan Visby Stift, Stadsmissionen, Equmenia kyrkan, Gotlands Solidaritet och Katolska kyrkan Gotland.

99% av alla EU-migranter som du kan se på gatan söker jobb!