Kontakt

Små och enkla arbeten, som ett alternativ till att tigga. Det ger både dig och arbetstagare nya erfarenheter och insikter kring arbete och framtid.
(*) Betyder att fältet måste fyllas i.